ERP โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป

รู้สต็อก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

            โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ลงทุนคุ้มค่า ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ด้วยราคาคนไทยในยุคประหยัดพอเพียง

ระบบการทำงาน BPLUS MINI ERP แบ่งเป็นแต่ละส่วนงานดังนี้

งานซื้อสินค้า

  • รองรับการบันทึกเอกสารซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืนสดและส่งคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อก รับรู้ทุนสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดเจ้าหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี เพื่อรับรู้ภาษีซื้อ และลงบัญชีให้อัตโนมัติ

งานขายสินค้า

  • รองรับการบันทึกเอกสารขายสด ขายเชื่อ รับคืนสด และรับคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดลูกหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีเพื่อรับรู้ภาษีขาย และลงบัญชีให้อัตโนมัติ
  • การเปิดบิลขายเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ต้องจดจำราคาขายแต่ละลูกค้า ไม่พลาดเรื่องราคา ไม่พลาดงานขาย ทราบจำนวนของคงเหลือ และยังสามารถคุมยอดขายตามพนักงานได้ด้วย
  •  มีรายงานวิเคราะห์ยอดขาย โดยแสดงสัดส่วนทางการขายไม่ว่าจะเป็นรายงานจัดอันดับยอดขายตามสินค้า ตามลูกค้า หรือตามพนักงานขาย รวมทั้งการวิเคราะห์การขายทุนเทียบกำไร เป็นต้น

งานคลังสินค้า

  • บริหารจัดการสต็อกสินค้า ทราบจำนวนสินค้าในสต็อกทันทีอัตโนมัติ จากการซื้อ ขาย ส่งคืน รับคืน และเบิกสินค้า สามารถตรวจนับสต็อกสินค้า และทราบผลแตกต่างสินค้าขาด-เกิน พร้อมรายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า เพื่อให้ทราบประวัติการเข้า-ออกของสินค้ารายตัวได้ และสรุปออกมาเป็นยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ การสอบถามจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องง่ายมาก มีปุ่มสอบถามสินค้าคงเหลือทุกหน้าจอการทำงาน

งานการเงิน

  • ผู้ประกอบการทราบทันทีหลังจากการซื้อ-ขายว่ามีเงินสดรับ-จ่ายเท่าไหร่  มียอดหนี้ค้างรับ-ค้างจ่ายครบกำหนดรายการใดวันไหนบ้าง เช็คอยู่ในมือเท่าไหร่ เช็คจ่ายรอครบดิวเท่าไหร่  เพื่อประมาณสถานะทางการเงิน
  • ครอบคลุมงานการเงิน โดยมีรหัสรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งต้น เพื่อสามารถนำไปบันทึกเอกสารการเงินด้านรับ-การเงินด้านจ่าย  ระบบช่วยให้ท่านทราบรายได้-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลสถิติเพื่อการตรวจสอบควบคุมอย่างมีระบบ เพื่อบริหารเงินสด และ บริหารงานการเงินอย่างครอบคลุม
  • ช่วยผู้ประกอบการจัดทำดำเนินการเรื่อง  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และข้อมูลครบตามที่กฎหมายกำหนด

งานบัญชี

  • ช่วยผู้ประกอบการในระบบบัญชีโดยทำการลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ  จากการบันทึกเอกสารทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน ทำให้การปิดงบเป็นเรื่องง่ายดาย และยังมีเอกสารด้านงานบัญชี ทั้งเอกสารสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง เพื่อให้ตรวจสอบก่อนทำการสรุปผลประกอบการ เพื่อทราบสถานะกิจการ และนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารได้อย่างทันที
  • รายระเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply