ฺBusiness Plus POS

Business Plus POS โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป

        ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่ง (Retail & Wholesale) เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ขายปลีก-ขายส่ง ทั่วไป และธุรกิจเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟ Business Plus POS ช่วยงานขายหน้าร้าน ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้งานง่าย ครอบคลุมการขายในยุคปัจจุบันที่ต้องมีแผนการตลาดเรื่องโปรโมชั่น ลดแลก แจกแถมต่างๆ สมาชิกออนไลน์ สะสมแต้ม e-coupon, แลกแต้ม(redeem) เครื่องมือช่วยแคชเชียร์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนั้นยังสามารถปิดงานประจำวัน สรุปรายงานประจำวันต่างๆ รายงานภาษีขาย สรุปพฤติกรรมการขายของแคชเชียร์ และรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหารอีกมากมาย
         Business Plus สามารถควบคุมสต็อคสินค้าของสำนักงานใหญ่และสาขาได้ ต่อเชื่อมกับเครื่องนับสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจนับได้ โดยเชื่อมโยงระบบบัญชีบริหารงานหลังร้าน Business Plus ERP ได้ทันที
         Business Plus ช่วยได้ตั้งแต่เรื่องรายการสินค้า ราคาขาย การเปลี่ยนราคาขายอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดป้ายราคาขายใหม่,ลดราคา หรือให้ของแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจำนวนมากโดยอัตโนมัติตามขั้นของจำนวนที่เพิ่มขึ้น จัดรายการหรือโปรโมชั่นแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจและสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้า Business Plus POS มีให้เลือกตั้งแต่ ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ ตามงบประมาณ และคุณสมบัติของการใช้งาน สามารถรองรับกับเครื่องบันทึกเงินสด POS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
         Business Plus POS เสริมการทำงานด้วย Business Plus POS Online เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการยอดสินค้าคงคลังแบบ Online ตลอดเวลา เช่น ร้านแฟชั่น ร้านเสื้อ ร้านเครื่องสำอาง ที่ต้องการจำนวนคงเหลือของที่ร้านและที่สาขาอื่น  โดยระบบขจัดปัญหาหากระบบ Network หรือระบบ LAN มีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่สำนักงานและเครื่อง POS การขายยังคงสามารถขายต่อไปได้ โดยไม่มีการหยุดชะงัก เพียงแต่การ Online เพื่อทราบยอดสินค้าคงคลังหยุดชะงักเท่านั้น เมื่อระบบ Network หรือระบบ LAN เริ่มใช้งานได้อีกครั้ง โปรแกรมจะช่วยจัดการระบบที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการหยุด Online ไปให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินค้าคงคลังที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องได้ทีนที