ERP #01

ERP โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป รู้สต็อก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร             โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ลงทุนคุ้มค่า ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ด้วยราคาคนไทยในยุคประหยัดพอเพียง ระบบการทำงาน BPLUS MINI ERP แบ่งเป็นแต่ละส่วนงานดังนี้ งานซื้อสินค้า รองรับการบันทึกเอกสารซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืนสดและส่งคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อก รับรู้ทุนสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดเจ้าหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี เพื่อรับรู้ภาษีซื้อ และลงบัญชีให้อัตโนมัติ งานขายสินค้า รองรับการบันทึกเอกสารขายสด ขายเชื่อ รับคืนสด และรับคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดลูกหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีเพื่อรับรู้ภาษีขาย และลงบัญชีให้อัตโนมัติ การเปิดบิลขายเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ต้องจดจำราคาขายแต่ละลูกค้า […]