contact us

ใบจองเข้าร่วมอบรมสัมมนา           บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มีนโยบาย จัดสัมมนาแนะนำสินค้าและบริการ ให้กับท่านที่สนใจผ่านระบบ Zoom Online หรือ Onsite ฟรี สินค้าและบริการมีดังนี้    – โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM    – โปรแกรมขอโอที & ขอลาและเปลี่ยนกะ Business Plus E-Leave    – โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP    – โปรแกรมบริหารการขาย Business Plus POS    – โปรแกรม Biotime 8ท่านใดสนใจสามารถจองเข้าร่วมสัมมนาโดยระบุวันเวลา และสินค้าที่สนใจ หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-288893,090-9177931,086-3175363