Business Plus ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

 

ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี “ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซส์” มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้

ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี “ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซส์” มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้ ดังนี้

กระบวนการงานขาย

 • เพิ่มความคล่องตัวและง่ายในการใช้งานด้วยระบบการสอบถามสินค้าคงเหลือ ณ จุดขาย ตามรุ่น สี ไซส์ ได้ทันที
 • ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการขาย โดยใช้ฟังก์ชั่นซึ่งอ่านจากใบจองหรือบิลขายเดิม
 • ตั้งราคาขายได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัด
 • เพิ่มสารพัดเทคนิคเพื่อลดความผิดพลาดและการควบคุมการทุจริต
 • มีรูปแบบฟอร์มบิลที่สามารถแสดงรุ่น สี ไซด์ ได้ในบรรทัดเดียวกัน

 

กระบวนซื้อและควบคุมคลัง

 • การสร้างสินค้าใหม่ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ กับฟังก์ชั่น เลียนแบบสินค้า พร้อมแบ่งกลุ่มสินค้าได้ในครั้งเดียว
 • สามารถกำหนดกลุ่มสินค้า และคุณสมบัติได้หลากหลายตามต้องการ เช่น แบบสินค้าหรือรุ่นสินค้า (Model), สี (Colour), ขนาด (Size)
 • การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าใหม่ได้แบบรวดเร็ว ทำให้สามารถ Update Stock ใหม่ได้ทันที เมื่อมีกระบวนการซื้อสินค้าเข้าคลัง
 • สามารถบันทึกการสั่งซื้อได้ง่ายและสะดวกหลายวิธี
 • ไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บสินค้า ในการควบคุมสต๊อก
 • เก็บรูปสินค้า พร้อมคุณสมบัติของสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์

 

การปรับราคาและเกรดสินค้า

 • มีเครื่องมือช่วยในการปรับราคาขายได้ตามคุณสมบัติสินค้า แบบหลากหลายให้เลือก
 • สามารถ เลือกราคาปรับราคาขาย เพิ่ม/ลด เป็น % หรือบาทได้ตามการจัดกลุ่มสินค้าในแบบต่างๆ
 • สามารถกำหนดราคาขาย ตามกลุ่มลูกค้าได้แบบไม่จำกัด

 

การวางแผนและวิเคราะห์การตลาด

 • รายงานรองรับการวิเคราะห์สินค้าที่ไม่มียอดขายตามช่วงเวลา
 • รายงานรองรับการวิเคราะห์สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลา
 • รายงานจัดลำดับสินค้าโดยวิเคราะห์ยอดขายดี
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขาย แสดงตารางตามรุ่น สี ไซด์
 • รายงานแสดงตารางวิเคราะห์สินค้าคงเหลือตามรุ่น สี ไซด์
 • ฯลฯ

 

สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบโปรแกรม Business Plus

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และการทำงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท
 • สร้างภาพพจน์ในการให้บริการของบริษัท
 • มีความเป็นระบบในการจัดการเรื่องเอกสาร การค้นหา และตรวจสอบ
 • ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารให้กรมสรรพากร, หน่วยงานภานนอกบริษัท
 • ด้านการควบคุมการปฏิบติงานประจำวัน ช่วยลปริมาณงานซ้ำซ้อน
 • ช่วยเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย
 • ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหาร ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง, รวดเร็วและแม่นย
 • เป็นแหล่งข้อมูลบริษัทฯ ในการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งภายในและคู่แข่งขันกัน

 

สรุปเหตุผลที่มั่นใจในการเลือกใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus

 • ความมั่นคงและมีชื่อเสียงของบริษัท
 • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 • มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
 • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการของบริษัท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพเป็นเลิศ มีความถูกต้องแม่นยำ 100%
 • ได้รับการยกย่องชมเชยและประทับใจจากผู้ใช้งานและบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ