Customer Care

Customer Satisfaction

Last 7 days
Last 30 days
Last 3 months
Latest Feedbacks
ลืมวิธีแก้ไขการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่ไปมอง Config ใน ProgramData ครับ (#8832) สอบถามการตั้งค่าเงื่อนไขคำนวณโอที (#8827) การเปลี่ยนยอดนำส่งประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง (#8815) การหักเงินสมทบและสะสมประกันสังคมไม่เท่ากัน (#8805) ปริ้นสลิป (#8799) สอบถามการคำนวณเงินเดือนไม่เต็มรอบ (#8793) บันทึก O.T (#8751) บันทึก O.T (#8751) เงินเดือนพนักงานคนจีนไม่ตรงค่ะ (#8747) เงินเดือนคนจีน ยอดไม่ตรงค่ะ (#8740) กท.20 (#8721) เปลี่ยนประกันสังคมนายจ้าง3% และลูกจ้าง0.5% (#8716) สอบถามเรื่องรีพอร์ทค่ะ (#8705) การกำหนด print slip (#8706) กรณีแก้ไขข้อมูลเงินเดือนหลังปิดงวด เอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าธนาคาร ประกันสังคม จะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามที่เราแก้ไขใช่หรือไม่ (#8691) สอบถามวิธีตั้งค่าขนาดรายงานสลิปเงินเดือน (#8686) แก้ไขประกันสังคม (#8678) ขอทราบวิธีการแก้ไขยอดเงินสมทบประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างให้เป็น 3% (#8671) สอบถามกรณีการปรับเงินเดือนระหว่างรอบ (#8672) ให้เพิ่มหัวข้อ ในรายงาน (#8666) ปรับตั้งเครื่องปริ้น,เงินประกันสังคม,ERS (#8654) สอบถามวิธีตั้งค่าขนาดรายงานสลิปเงินเดือน (#8644) ค่าลดหย่อนอื่นๆ (#8641) ค่าลดหย่อนอื่นๆ (#8641) ค่าลดหย่อนอื่นๆ (#8641) ค่าลดหย่อนอื่นๆ (#8641) ปรับปรุงยอดประกันสังคมหลังปิดงวด (#8629) เตรียมดิสก์โอนเงินผ่านธนาคารไม่ผ่าน (#8617) โอนเวลาลาผ่านเวปเข้า Payroll (#8616) ตั้งค่าหน้ากระดาษเครื่องปริ้นสลิป (#8609) สอบถามเรื่องตั้งค่าประกันสังคมที่ลดเงินสมทบ (#8593) ต้องการตั้งค่าลาคลอดและลาบวชให้ผู้อนุมัติเป็น ผจก.ฝ่าย (#8589) เข้าฐานข้อมูล payroll ปี 2563 ไม่ได้ (#8586) โปรแกรมเครื่องหลักไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (#8570) คำนวณภาษีพนักงานผิดปกติ (#8567) แก้ไขเงินเพิ่มเงินหัก (#8559) แก้ไขเงินเพิ่มเงินหัก (#8559) Bplus ดึงข้อมูลบน ERS เข้าระบบ ไม่ครบ (#8547) ค่าเช่าบ้าน คำนวณไม่ถูกต้อง (#8554) ค่าเช่าบ้าน คำนวณไม่ถูกต้อง (#8554) ตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม (#8550) เบี้ยขยันไม่ตรง (#8548) ประกันสังคม (#8546) ประกันสังคม (#8546) เบี้ยขยันไม่ตรง (#8548) เบี้ยขยันไม่ตรง (#8548) ประกันสังคม (#8546) เงินหักประกันสังคม (#8539) เงินหักประกันสังคม (#8539) ลงโปรแกรมเงินเดือนเพิ่ม (#8540) แก้ไขค่ากะในระบบเงินเดือน (#8536) แก้ไขค่ากะในระบบเงินเดือน (#8536) ค่ากะ ค่าอาหารไม่ตรง (#8523) ค่ากะ ค่าอาหารไม่ตรง (#8523) วิธีการแปลงเวลาเข้าออกเครื่องสแกนนิ้วจากโปรแกรม HIP (#8515) กะการทำงาน (#8482) กะการทำงาน (#8482) ปิดงวดแล้ว ขอวิธีคำนวณประกันสังคมฝั่งนายจ้างค่ะ (#8430) ปิดงวดก่อนทำประกันสังคมกรณีนายจ้างใช่หรือไม่ (#8421) ติดตั้งคำนวณ กยศ (#8419) โปรแกรมกดเข้ารายงานไม่ได้ค่ะ (#8414) user เข้าใช้งานไม่ได้ (#8391) การดึงเวลา (#8394) โปรแกรมอ่านบันทึกเวลาไม่ครบค่ะ (#8387) แจ้งเปลี่ยนรหัส e mail แจ้งขอและอนุมัติโอทีออนไลน์ (#8382) ภ.ง.ด. 1 ก. ของ ฐาน เวลเนส เวย์ ยอดรวมติดลบ (#8378) ตั้งค่าอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็นนายจ้าง 3 ผู้ประกันตน 0.5 (#8370) มีเงินคืนไม่คิดภาษีเกิดขึ้นจากการปรับประกันสังคม (#8362) มีเงินคืนไม่คิดภาษีเกิดขึ้นจากการปรับประกันสังคม (#8362) ต้องการดึงข้อมูลสรุปการทำโอทีเป็นตาราง Excel รวมค่ะ (#8346) ลงข้อมูล (#8334) Ammyy Admin (#8331) เปลี่ยนแปลงค่าอาหาร (#8317) Training Program Payroll (#8169) แก้เงื่อนไข สปส 0.5% ส่วนพนักงาน และ 3% ส่วนนายจ้างด้วยค่ะ เวอร์ชั่น 7 (#8310) การนำเงินได้ประจำมาคิดประกันสังคม เพิ่มเติม (#8305) กำหนดค่ากะ (#8301) กำหนดค่ากะ (#8301) ปรับแก้ ยอด กท.20 และ เงินได้รวมในสลิป เงินเดือน (#8300) กท.20 (#8290) ลงโปรแกรม V.7 บ. ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลล์ (GYSS ประเวศ) (#8289) กท.20 (#8290) import Data จาก BioTime เข้า BplusPayroll (#8287) ขอวิธีการทำหัก สปส (#8281) ลงโปรแกรม V.7 บ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (#8276) Report แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี (#8275) กรณีต้องการแก้ไขและลบข้อมูลพนักงานลาออกในเครื่องแสกน (#8274) หักเงินค่า กยศ. (#8270) ลงโปรแกรมเครื่องสแกนเพิ่มเติม (#8264) แก้ยอดประกันสังคม (#8236) ต้องการเลือกเวลาทำงานของพนักงานใน Lineการผลิตแต่ละแผนก (#8225) หักประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม2564 (#8219) สอบถามข้อมูล (#8215) เปิดฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ (#8216) สอบถามเรื่องการคำนวณประกันสังคมเดือน ก.พ.-มี.ค.64 (#8207) สอบถามเรื่องการคำนวณประกันสังคมเดือน ก.พ.-มี.ค.64 (#8207) Download File BplusHRMSSO_v7.0-v7.1 ได้ที่ใด (#8189) ขอวิธีการปรับเปลี่ยนอัตราหักเงินสมทบประกันสังคมที่ไม่เท่ากัน (#8184) ย้ายฐานข้อมูลขึ้นระบบ คลาวด์ อัพเกรดเวอร์ชั่น (#8183) Training Program Payroll (#8169)