Sale!

Accout ERP #set 2

฿45,000.00

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยาก จึงทำให้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานและจัดการในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง การเงินบัญชี และวิเคราะห์การตลาด ได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจค้าปลีก,ธุรกิจค้าส่ง และ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ลักษณะของสินค้าที่จำหน่าย จะมีมากมายหลากหลาย ประเภท หมวด ยี่ห้อ และรุ่นของสินค้าทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยาก และบางชนิดเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนพื้นที่ขายได้ทั้งหมด

Description

ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการควบคุม ค่อนข้างยาก จึงทำให้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานและจัดการในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง การเงินบัญชี และวิเคราะห์การตลาด ได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจค้าปลีก,ธุรกิจค้าส่ง และ ธุรกิจค้าปลีกพร้อมค้าส่ง ลักษณะของสินค้าที่จำหน่าย จะมีมากมายหลากหลาย ประเภท หมวด ยี่ห้อ และรุ่นของสินค้าทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยากและบางชนิดเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนพื้นที่ขายได้ทั้งหมด BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงาน บริหารจัดการ ให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และ ยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม สามารถตอบโจทย์ได้ ดังนี้

กระบวนการควบคุมคลังสินค้า

 • มีความโดดเด่นที่คุณสมบัติสินค้า ที่สามารถกำหนดได้หลากหลายประเภท รุ่น ยี่ห้อ โดยแต่ละกลุ่มของสินค้าก็จะมีการวิเคราะห์ออกมาได้ไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มสินค้าสุขภัณฑ์, โครงสร้าง, เครื่องมือช่าง, สินค้าตกแต่ง ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการกำหนดกลุ่มสินค้าก่อสร้างได้หลากหลายตาม ประเภทสินค้าตามหมวดหมู่สินค้า ยี่ห้อ สี หรือรุ่นของสินค้า เพื่อรองรับการหาข้อมูลสินค้า หรือดูรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผน เช่น
 • สินค้ากระเบื้องปูพื้น มีลักษณะการจัดเก็บเป็นกล่อง มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น หลายสี
 • สินค้าบางประเภท ที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น ปูน เมื่อกำหนดเป็นประเภททดแทนเดียวกัน จะสามารถหาข้อมูลได้ทันทีในกลุ่มประเภททดแทนเดียวกัน
 • สามารถสอบถามวัตถุดิบตัดสต๊อกตามรายการได้ กรณีสินค้าที่ต้องประกอบชุด
 • สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุดเพียงพอในการประกอบจำหน่ายหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า อุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถประกอบและส่งลูกค้าได้เลยทันทีกี่ชุด
 • สามารถตรวจสอบ ได้ทันทีว่าอุปกรณ์ชิ้นใดเพียงพอในการประกอบ และอุปกรณ์ชิ้นใดที่ไม่เพียงพอในการประกอบ โดยจะมีสัญลักษณ์พิเศษแสดงให้ทราบพร้อมบอกจำนวนที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม และระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อ
 • สามารถจัดเก็บรูปสินค้า พร้อมคุณสมบัติของสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ส่วนมากมีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในแต่ละกลุ่มโดยโปรแกรมสามารถ กำหนดคลัง และตำแหน่งเก็บสินค้าได้ไม่จำกัดซึ่งช่วยให้การควบคุมและตรวจสอบจำนวนและมูลค่าสินค้าคงเหลือของแต่ละตำแหน่งเก็บง่ายขึ้น

 

กระบวนการงานขาย

 • สามารถนำเสนอขายสินค้า ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์์ เป็นรูปภาพ โบว์ชัวร์ หรือไฟล์วีดีโอ ผ่านระบบปฏิบัติการบน Android ได้อย่างทันสมัย
 • เพิ่มความคล่องตัวและง่ายในการใช้งานด้วยระบบการสอบถามสินค้าคงเหลือ ณ จุดขาย ตามสินค้า หรือรุ่นของสินค้าได้ทันที
 • การขายปลีกหน้าร้าน เมื่อทำการขายสินค้าผ่านเครื่องบันทึกเงินสด โปรแกรมจะทำการพิมพ์รายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปยังตำแหน่งเก็บของสินค้านั้น เพื่อสามารถจัดสินค้ารอให้ลูกค้ามารับได้ทันที
 • ตั้งราคาขายได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัด เช่น กลุ่มราคาขายปลีกหน้าร้าน, ราคาผู้รับเหมา, ราคาร้านค้าช่วง หรือราคาโครงการ ฯลฯ
 • เมื่อทำการเปิดบิลขายหรือรับจองสินค้า ราคาจะแสดงขึ้นตามกลุ่มของลูกค้าทันที ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากการขายผิดราคาได้
 • สามารถควบคุมการส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้ถูกต้อง ตรงเวลา โดยตรวจสอบกระบวนการส่งของได้ว่าลูกค้าได้รับของครบตามใบจองจริง หรือทราบได้ทันทีว่ามีสินค้าใดบ้างที่ต้องส่งและส่งวันไหน เป็นต้น
 • มีรายงานที่ช่วยในการวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น รายงานจัดอันดับสินค้าขายดี รายงานวิเคราะห์ยอดขายเปรียบเทียบเป้าขายที่กำหนด ฯลฯ

 

กระบวนการงานซื้อ

 • สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเครื่องมือช่วยในการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า จากเอกสารใบจองสินค้าได้อัตโนมัติ
 • มีข้อมูลในการตรวจสอบ และติดตามสินค้าค้างส่ง
 • มีรายงานช่วยในการวิเคราะห์ ยอดซื้อเปรียบเทียบเป้าซื้อตาม Supplier เพื่อให้ไม่พลาดในการได้ของแถม ของรางวัลต่างๆ ตอบแทนหรือส่วนลดพิเศษ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.