โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก และสำเร็จได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถุกต้องแม่นยำ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การคำนวณของธุรกิจประเภทนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลพนักงานเข้ามาคำนวณการทำงานแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเน้นการคำนวณค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษต่างๆที่จ่ายพนักงานในฝ่ายการผลิตให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด และทางฝ่ายบุคคลยังสามารถคำนวณยอดเงินได้อย่างสะดวก พร้อมการบริหารกำลังพล ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

☀️ คิดคำนวณเงินเดือนพนักงาน
☀️ เงื่อนไขเพื่อคำนวณเงินเดือน
☀️ Disk ส่งธนาคาร / ประกันสังคม
☀️ รายงานส่งบัญชี / ธนาคาร / อื่นๆ
☀️ พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน / บัตรพนักงาน
☀️ พิมพ์ฟอร์มส่งสรรพากร / ประกันสังคม / อื่นๆ
☀️ เก็บประวัติพนักงานเบื้องต้น
☀️ สร้างผังองค์กร ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่ง,กำลังพล

รายละเอียด Business Plus HRM
http://wwwhrm.co.th
บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด


#Payroll #ฝ่ายบุคคล #Bplus #โปรแกรมเงินเดือน #ร้านอาหาร #โรงแรม #รีสอร์ท #สุขภาพและความงาม
#ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาวางระบบไฟไฟ้และประปา
Views
750 Total Views
1 Members Views
749 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
Rating
0 0