สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM

Business Plus HRM เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน­มากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเที­ยบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
https://www.hrm.co.th
line:@hrmshop
#โปรแกรมคิดค่าแรง #โปรแกรมPAYROLL #บัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #ระบบบริหารเงินเดือน #ระบบบริหารบุคคล #ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน
Views
821 Total Views
1 Members Views
820 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
Rating
0 0