อบรมโปรแกรม Business Plus HRM
ผ่านระบบ Zoom Online
ในวันที่ 18/05/2565 เวลา 09.30 -16.00น .

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน,HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ  

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business Plus HRM

  • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  • มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  • คุ้มค่าการลงทุน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอ
1โบชัวร์โปรแกรมเงินเดือน Thai
2.โบชัวร์โปรแกรมเงินเดือน E-Book-Eng
3.โบชัวร์โปรแกรมเงินเดือน E-Book-Thai
4.คู่มือการใช้โปรแกรมเงินเดือนฉบับย๋อระบบ เงินเดือน
5.คู่มือการใช้โปรแกรมเงินเดือนฉบับย่อระบบ บันทึกเวลา
6.ขั้นตอนการทำงาน
7.โบชัวร์โปรแกรมขอลาและโอที e-Leave (Thai)
8.โบชัวร์โปรแกรมขอลาและโอที e-Leave (Eng)

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: บริษัท เพียวริตี้ พลาสติก จำกัด
Hosted By: Sumeth Thongkaowkerd
Start: Wednesday, May 18, 2022 09:00 AM
Duration: 8 hours 0 minutes
Current Timezone: Asia/Bangkok

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.